Sebutkan hikmah beriman kepada rasul allah subhanahu wa taala